ready

Ready DC
 

DC Agency Top Menu


ready home vietnamese

Do You Have Everything You Need in an Emergency?
Hãy cảnh giác

Hãy cảnh giác

Tìm hiểu những gì bạn có thể thực hiện trước, trong và sau thảm họa
Lên kế hoạch

Lên kế hoạch

Cách lập kế hoạch cho một thảm họa hoặc một tình huống khẩn cấp
Chuẩn bị một bộ đồ dùng khẩn cấp

Chuẩn bị một bộ đồ dùng khẩn cấp

Cách chuẩn bị một bộ đồ dùng cho Gia đình, Người cao tuổi
Duy trì liên lạc

Duy trì liên lạc

Các nguồn lực để duy trì liên lạc

Về trang web này

Trường hợp khẩn cấp xảy ra nhanh và không có cảnh báo. Cách tốt nhất để giữ cho bạn và gia đình bạn an toàn là chuẩn bị sẵn sàng ngay từ bây giờ. Cơ quan An ninh Nội địa và Quản lý Khẩn cấp Quận Columbia khuyến khích bạn trở thành một đối tác trong việc chuẩn bị sẵn sàng trước khi xảy ra trường hợp khẩn cấp. Trang web này được xây dựng để bạn có thể bắt đầu trò chuyện với gia đình, bạn bè, hàng xóm và đồng nghiệp của bạn.