ready

Ready DC
 

DC Agency Top Menu


-A +A
Bookmark and Share

Nguy cơ khủng bố

Các mối nguy hiểm khủng bố là những sự kiện có chủ ý để gây hoang mang sợ hãi và làm hại mọi người và các địa điểm. Các nhóm khủng bố có thể sử dụng các công nghệ, hóa chất, vật liệu và thiết bị để tạo ra các kết quả mong muốn và những nguy cơ này thường xuất hiện mà ít hoặc không có dấu hiệu cảnh báo. Các mối nguy hiểm khủng bố đe dọa Quận Columbia (Washington DC) và công dân ở đây có thể bao gồm hành vi xả súng và các thiết bị phân tán phóng xạ. Bạn cần phải biết rõ các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ bản thân, gia đình, vật nuôi và cộng đồng của bạn.

Sử dụng trang web ReadyDC để tìm hiểu về những nguy cơ có thể gây nguy hiểm cho bạn. Đối với mỗi nguy cơ ảnh hưởng đến Quận, ReadyDC thông báo cho bạn về các đặc điểm của nguy cơ đó, các biện pháp có thể cần thực hiện trước để tránh hoặc giảm bớt tác động của những sự kiện đó và những việc cần làm trong và sau sự kiện.